SP 2 Oława

1podatek

Szanowni Rodzice, zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku na naszą szkołę. dzięki wspólpracy z TPD mamy możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych.


                   „Pomoc materialna dla uczniów – socjalne stypendia szkolne i zasiłki szkolne”

w roku szkolnym 2017/2018

INFORMACJA DLA SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH

„WYPRAWKI SZKOLNEJ” W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

   Wniosek należy złożyć w terminie do 15 września 2017 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018, po uprzednim zapoznaniu się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1457) oraz Zarządzeniem Nr 102/0050/2017 Burmistrza Miasta Oława z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. -  „Wyprawka szkolna”.

Załacznik: Wniosek wyprawka szkolna
************

„Pomoc materialna dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne”
rok szkolny 2017/2018 
Burmistrz Miasta Oława informuje, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. wnioski o  stypendia szkolne i zasiłek szkolny na rok szkolny 2017/2018, przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 r. (dotyczy uczniów szkół i wychowanków ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych) oraz do 15 października 2017 r. w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.
 
Załacznik: Wniosek o stypendium
************

DEKLARACJA POBYTU DZIECKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W OŁAWIE
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Pobierz >>>

************


Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2 w Oławie na rok szkolny 2017/18

Pobierz >>>

************


 

podrszkolne

Wykaz obowiązujących podręczników dla uczniów 
w roku szkolnym 2017/2018 >>> pobierz