SP 2 Oława

wychowawca 1 a – mgr Małgorzata Bar


dzień tygodnia

 

numer lekcji

1 a
s.45

 

 

 

PN.

 

 

 

1.

X

2.

X

3.

X

4.

5.

-----

6.

-----

7.

-----

 

 

 

 

 

 

WT.

 

  

1.

2.

R

3.

X

4.

X

5.

X

6.

-----

7.

-----

 

 

 

 

 

 

ŚR.

 

  

1.

X 48

2.

X

3.

X

4.

X

5.

X inf 66

6.

-----

7.

-----

 

 

 

 

 

 

CZW.

 

 

 

1.

X

2.

A

3.

X

4.

X 48

5.

-----

6.

-----

7.

-----

 

 

 

 

 

 

PT.

 

 

 

1.

X SG

2.

X

3.

X

4.

X

5.

-----

6.

-----

7.

-----

 X - zajęcia z wychowawcą
X48, XSG - wychowanie fizyczne z wychowawcą - sala 48, sala gimnastyczna
inf - informatyka z wychowawcą
A – j. angielski
R – religia