SP 2 Oława

wychowawca 1 b – mgr Małgorzata Cygan

dzień tygodnia

numer lekcji

1 b
sala 46

 

 

 

PN.

 

 

 

1.

X

2.

R

3.

X

4.

X 48

5.

X inf 66

6.

-----

7.

-----

   

 

 

 

 

WT.

 

 

 

1.

X

2.


3.

X

4.

R

5.

-----

6.

-----

7.

 -----

   

 

 

 

 

ŚR.

 

 

 

1.

A

2.

X

3.

X

4.

X

5.

-----

6.

 -----

7.

 -----

 

 

 

 

 

CZW.

 

 

 

1.

X

2.

X

3.

A

4.

X

5.

X 48

6.

 -----

7.

 -----

 

 

  

 

PT.

 

 

 

1.

X SG

2.

X

3.

X

4.

X

5.

-----

6.

 -----

7.

 -----

X - zajęcia z wychowawcą
X48, XSG - wychowanie fizyczne z wychowawcą - sala 48, sala gimnastyczna
inf - informatyka z wychowawcą
A – j. angielski
R – religia