Dyrekcja
Dyrektor mgr Wiesław Jagodziński
Zastępca dyrektora mgr Anna Kukowska