Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 2018/2019


Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych


3 września 2018 r.
 

Zimowa przerwa świąteczna


23 grudnia 2018 r. - 31 grudnia 2018 r.
 

Ferie zimowe


28 stycznia 2019 - 10 lutego 2019 r.
 

Wiosenna przerwa świąteczna


18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
 

Dni wolne
od zajęć dydaktycznych


2 maja 2019 r. *

2 listopada 2019 r. *
 


Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie


25 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.
 

 * W w/w dniach zostaną zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, w których wezmą udział te dzieci, których rodzice zgłoszą taką potrzebę. Rodziców, którzy nie mogą zapewnić swoim dzieciom opieki w w/w terminach, proszę o złożenie deklaracji w sekretariacie szkoły. Deklaracje zgłoszenia będą dostępne w sekretariacie placówki.