Rada Rodziców

RR1

 

 

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Zarząd:

przewodnicząca - pani Dagmara Gorzelnik

zastępca - pani Natalia Baraniecka

skarbnik - pani Kamila Myśków

Członkowie:

 pani Marta Stochel-Łania

pani Dagmara Mikielewicz

mail: rodzice.sp2olawa@poczta.fm 

Komisja Rewizyjna:

pani Magdalena Wika

pani  Wojciech Terlecki

Składka na rok szkolny 2018/2019

Trójki klasowe rodziców

Regulamin

Plan finasowy

Rozliczenia finasowe

Rozliczenie wpłat na fundusz Rady Rodziców 2016/2017 Szkoły Podstawowej nr 2 w Oławie

Rozliczenie wpłat na fundusz Rady Rodziców 2017/2018 Szkoły Podstawowej nr 2 w Oławie