SP 2 Oława

Obowiązek informacyjny

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie z siedzibą przy ul. Rybackiej 6a, 55-200 Oława w świetle przepisów prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE , tzw. „RODO”) jest  administratorem Państwa danych osobowych.Więcej>>>


                             Najnowsze  wiadomości                                             

Na terenie szkoły (za wyjątkiem sal lekcyjnych) należy nosić maseczki zasłaniające nos i usta. Przy wejściu do szkoły należy dezynfekować ręce, dokładnie myć ręce po skorzystaniu z toalet czy powrocie z boiska.


Procedura wydawania legitymacji szkolnych i duplikatów obowiązuje od 1 październik 2021 r.


Zebrania Rodziców z wychowawcami

odbędą się 27-28 października 2021 r.

harmonogram spotkań: 27.10.2021 r.

                                                        28.10.2021 r.


Pasowanie na ucznia

        14 października 2021 roku w Dniu Edukacji Narodowej pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie. Zanim nastąpił ten ważny moment dzieci z klasy I a i I b zaprezentowały swoje umiejętności w programie artystycznym. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie i symboliczne pasowanie na uczniów wielkim ołówkiem przez Dyrektor Szkoły Wiesława Jagodzińskiego. Na pamiątkę każdy otrzymał dyplom i swoją pierwszą legitymację szkolną. Ten piękny dzień na pewno na długo pozostanie w pamięci dzieci.

         Wszystkim Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w nauce i miłych chwil spędzonych w murach naszej szkoły.


Zajęcia wspomagające

      W naszej szkole od 27 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. odbywać się będą zajęcia wspomagające dla chętnych uczniów klasa 4-8, którzy wcześniej złożyli deklaracje uczestnictwa. Dodatkowe zajęcia wspomagające będą miały na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Rada Pedagogiczna zadecydowała, że w naszej szkole zajęcia te odbywać się będą z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i chemii.

Harmonogram zajęć wspomagających


dzien przedszkolaka 1 665x365Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Święto Przedszkolaka
 Na dzień 20 września przypada Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. W tym dniu najmłodsi w naszej szkole obchodzili swoje święto. W pięknie przystrojonej na tę okoliczność sali przedszkolaki z oddziału 0A wykazały się umiejętnościami w teście sprawnościowym z piłką i ławeczką gimnastyczną. Były zabawy, tańce i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Na zakończenie Pan dyrektor Wiesław Jagodziński przeprowadził Quiz Przedszkolaka, który dzieci zaliczyły celująco. Następnie wręczył uczestnikom Dyplom Przedszkolaka z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów w szkole.
   20210920 104018    20210920 111142
 

image11 Sprzątanie Świata
W ramach światowej akcji Sprzątanie Świata nasza szkoła przystąpiła we współpracy z firmą Faurecia do jej kolejnej edycji. Tegoroczne hasło „ Myślę, więc nie śmiecę”. Kampania stała się wspólną lekcją poszanowania środowiska, jak również promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów. Mając na uwadze tegoroczne hasło akcji  uczniowie zostali zachęceni do tego, aby podjąć w rodzinach działania zmniejszające ilość odpadów.
Zmiany zaczynają się od małych rzeczy, które w perspektywie czasu wielokrotnie powtarzane stają się wielkie.
         image2   image18
 

Zebrania Rodziców z wychowawcami

odbędą się 8-9 września 2021 r.

Oddziały przedszkolne 7.09.2021 r. - godz. 16.30

harmonogram spotkań: 8.09.2021 r.

                                                        9.09.2021 r.


Informacje o rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2021/2022


Świetlica

  W dniach od 28.07.2021r. do 23.08.2021r. będą prowadzone zapisy dzieci do świetlicy szkolnej na rok 2021/2022. Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać z sekretariatu lub ze strony internetowej szkoły.
Wypełnione karty należy złożyć do 23.08.2021r.  Można je przesłać na adres e-mail – sp2olawa@poczta.fm, zostawić w skrzynce podawczej lub w sekretariacie szkoły.

Karta zgłoszenia do świetlicy dla klas II    Word

Karta zgłoszenia do świetlicy dla pozstałych uczniów Word

KARTA ZAPISU NA OBIADY


SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Pobierz załącznik


Ogloszenie


Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie COVID - 19 - SP 2 Oława

Procedury bezpieczeństwa - czas epidemii


Terminarz zebrań klasowych z Rodzicami w dniach 8-9.09.2021 r.


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w dniu 1 września 2021 r.

Drodzy Rodzice i Uczniowie. Szczegółowe informacje na temat rozpoczęcia w naszej szkole zajęć dydaktyczno - wychowawczych w dniu 1 września 2021 r. zostaną przekazane w tygodniu poprzedzającycm to wydarzenie. Bardzo prosimy śledzić aktualności na stronie internetowej szkoły oraz wiadomości na dzienniku elektronicznym.

Poniżej wskazówki dla rodziców i uczniów z którymi prosimy się zapoznać i bezwzględnie stosować dla bezpieczeństwa całej naszej społeczności szkolnej.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny obowiązujące od 1 września 2021 r.

Pobierz załącznik


„Pomoc materialna dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne” - rok szkolny 2021/2022

Wniosek do pobrania   PDF   


Kalendarz Roku Szkolnego 2021/2022

  1.  

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

  

  1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021 r.

  1.  

Ferie zimowe

31 stycznia - 13 lutego 2022 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

  1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

  1.  

Egzamin ósmoklasisty

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

6

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

24 czerwca 2022 r.

7

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r. 


szczepieniauczniowwwieku1218latinformacjedlaszkoliplacowekplakat                 szczepieniauczniowwwieku1218latrekomendacjedlarodzicowplakat