SP 2 Oława

wychowawca 5d: mgr Dorota Wlazło

I semestr

 Dzień tygodnia

5 d

PONIEDZIAŁEK

1

W-F

2

W-F

3

Język polski         58

4

Język polski         58

5

Religia                61

6

Matematyka          68

7

--------------------------

WTOREK

1

--------------------------

2

W-F

3

Matematyka          68

4

Język angielski     63

5

Historia                 67

6

J. polski                 58

7

 --------------------------

ŚRODA

1

Informatyka gr.1   65

2

Religia                   61

3

Matematyka          68

4

Plastyka                 8

5

Geografia             53

6

WDŻ                       3

7

 --------------------------

CZWARTEK

1

Historia                 67

2

Język angielski     53

3

W-F

4

Język polski          58

5

Informatyka gr.2    65

6

 --------------------------

7

 --------------------------

PIĄTEK

1

Matematyka          68

2

Technika                 3

3

Muzyka                   8

4

Język polski          58

5

Godz. wych           54

6

J.angielski             54

7

Biologia                  2