SP 2 Oława

wychowawca Va: mgr Renata Bartkiewicz

I semestr

 Dzień tygodnia

5 a

PONIEDZIAŁEK

1

W-F

2

Informatyka          65

3

Historia                67

4

Matematyka        57

5

Technika                3

6

-

7

 ----------------------

WTOREK

1

----------------------------

2

Muzyka                   8

3

Matematyka         57

4

Język polski         55

5

Język polski         55

6

Geografia             53

7

 --------------------------

ŚRODA

1

Język angielski     63

2

Historia                67

3

Język polski         55

4

Matematyka         57

5

W-F

6

W-F

7

 WDŻ                      3

CZWARTEK

1

----------------------

2

Język polski         55

3

 Plastyka                8

4

Język angielski     63

5

Matematyka          57

6

Religia                  54

7

Biologia                  2

PIĄTEK

1

Język angielski     53

2

Język polski          55

3

W-F

4

Religia                  54

5

Godz. wych            3

6

 -------------------------

7

 --------------------------

V