SP 2 Oława

wychowawca V c: mgr Ryszarda Zając

I semestr

 Dzień tygodnia

5 c

PONIEDZIAŁEK

1

--------------------------

2

Język polski          56

3

Język polski          56

4

Język angielski     63

5

Matematyka          57

6

Historia                 67

7

 --------------------------

WTOREK

1

Język polski          56

2

Technika                 3

3

Muzyka                   8

4

Matematyka          57

5

W-F

6

W-F

7

WDŻ                      3

ŚRODA

1

Język polski          56

2

Informatyka          65

3

Geografia             53

4

Język angielski     63

5

Matematyka          57

6

Religia                  61

7

 --------------------------

CZWARTEK

1

Biologia                  2

2

Religia                  61

3

Matematyka          57

4

W-F

5

Język polski          56

6

 --------------------------

7

 --------------------------

PIĄTEK

1

Język angielski     63

2

Historia                67

3

W-F

4

Plastyka                 8

5

Godz. wych          57

6

 --------------------------

7

 --------------------------