SP 2 Oława

wychowawca 1 a – mgr Bożena Duziak


dzień tygodnia

 

numer lekcji

1 a
s.47

 

 

 

PN.

 

 

 

1.

EW

2.

EW - WF

3.

EW

4.

EW 

5.

-----

6.

-----

7.

-----

 

 

 

 

 

 

WT.

 

  

1.

R

2.

EW

3.

EW

4.

EW

5.

EW - WF

6.

-----

7.

-----

 

 

 

 

 

 

ŚR.

 

  

1.

EW

2.

A

3.

EW

4.

EW

5.

-----

6.

-----

7.

-----

 

 

 

 

 

 

CZW.

 

 

 

1.

EW

2.

EW

3.

EW WF

4.

EW

5.

R

6.

-----

7.

-----

 

 

 

 

 

 

PT.

 

 

 

1.

EW

2.

A

3.

EW

4.

EW - INF

5.

-----

6.

-----

7.

-----

 EW - zajęcia z wychowawcą
EW WF - wychowanie fizyczne z wychowawcą
EW INF - informatyka z wychowawcą w klasie 66
A – j. angielski
R – religia