SP 2 Oława

wychowawca 1 b – mgr Beata Pętal

dzień tygodnia

numer lekcji

1 b
sala 45

 

 

 

PN.

 

 

 

1.

A

2.

EW

3.

EW

4.

EW - WF

5.

------

6.

-----

7.

-----

   

 

 

 

 

WT.

 

 

 

1.

EW

2.

EW 

3.

EW

4.

R

5.

EW INF

6.

-----

7.

 -----

   

 

 

 

 

ŚR.

 

 

 

1.

EW

2.

R

3.

EW

4.

EW WF

5.

-----

6.

 -----

7.

 -----

 

 

 

 

 

CZW.

 

 

 

1.

EW

2.

EW

3.

A

4.

EW WF

5.

EW

6.

 -----

7.

 -----

 

 

  

 

PT.

 

 

 

1.

EW

2.

EW

3.

EW

4.

EW

5.

-----

6.

 -----

7.

 -----

 EW - zajęcia z wychowawcą
EW WF - wychowanie fizyczne z wychowawcą
EW INF - informatyka z wychowawcą w klasie 66
A – j. angielski
R – religia