Kalendarz roku szkolnego

 Kalendarz roku szkolnego 2019/2020


Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych


2 września 2019 r.
 

Zimowa przerwa świąteczna


23 grudnia 2019 r. - 1 stycznia 2020 r.
 

Ferie zimowe


10 lutego - 23 lutego 2020 r.
 

Wiosenna przerwa świąteczna


9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.
 

Egzamin ósmoklasisty 


21-22-23 kwietnia 2020 r.

Majówka

1 maja - 3 maja 2020 r.

Boże Ciało

11 czerwca 2020 r.


Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie


27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.
 

 * W w/w dniach zostaną zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, w których wezmą udział te dzieci, których rodzice zgłoszą taką potrzebę. Rodziców, którzy nie mogą zapewnić swoim dzieciom opieki w w/w terminach, proszę o złożenie deklaracji w sekretariacie szkoły. Deklaracje zgłoszenia będą dostępne w sekretariacie placówki.