Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ROK SZKOLNY 2017/2018

PRZEWODNICZĄCY: Oskar Berdyś kl. 6 b

ZASTĘPCA: Jaśmina Mądrzyk kl. 6 a

SEKRETARZ: Natalia Wituszyńska kl. 6 d

SKARBNIK: Eliza Jurczak kl. 5 b

Opieka nad tablicą SU:

Emilia Cieślak, Sylwia Roszak

Koordynator akcji charytatywnych:

Michał Marcinów

CZŁONKOWIE:

Dominika Chomicka, Karolina Filuba, Zofia Górecka,
Ida Królicka, Kaja Bagińska, Nikola Olejnik, Filip Jankowiak

Opiekun Samorzadu Uczniowskiego: Aleksandra Zukiewicz i Teresa Lis

Plan pracy SU